ALGEMENE VOORWAARDEN

RESERVEREN EN KOSTEN

Kun je helaas niet meer komen? Geen probleem! Je kunt de reservering voor De Salon annuleren:

– Tot 7 dagen voor de boekingsdatum (gratis)
– Tot 3 dagen voor de boekingsdatum (50% van de huurkosten)
– Tot 1 dagen voor de boekingsdatum (75% van de huurkosten)
– Op de dag zelf (100% van de huurkosten)

We willen eventueel altijd meedenken over het verplaatsen van de geplande bijeenkomst.

Langer blijven dan de afgesproken tijd? Dat kan! Indien jullie langer blijven, is de verhuurder in de mogelijkheid om voor de extra uren kosten te berekenen. Alle bedragen zijn exclusief BTW. De factuur wordt verzonden na afloop van de huur, met een betalingstermijn van 30 dagen, te rekenen vanaf de datum van de factuur.

AANSPRAKELIJKHEID

Er kan natuurlijk vanalles gebeuren.. Daarom is het huren van De Salon op eigen risico en verantwoordelijkheid van de huurder. De huurder is aansprakelijk voor alle schade toegebracht aan het pand of inventaris, veroorzaakt door huurder of een van de personen die door huurder toegang heeft gekregen tot De Salon.

Behalve voor zover dat naar Nederlands recht onmogelijk is, is iedere aansprakelijkheid van De Salon beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Als om welke reden dan ook geen uitkering door die verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van € 1.500.

De huurder is niet bevoegd haar recht tot medegebruik over te dragen aan derden. In de ruimte mag geen publiek worden toegelaten.

ACTIVITEITEN IN DE SALON

Het is verboden om in De Salon te roken of drugs te gebruiken. Buiten mag je wel roken.
De eigenaar van De Salon kan gebruik maken van de mogelijkheid om gedurende de huur van De Salon, aanwezig te zijn in De Salon.

De Salon heeft het recht om de huur per direct te beëindigen indien omwonenden klagen over overlast. Huurder zal per direct De Salon verlaten indien verhuurder dit verzoekt. De Salon heeft het recht om – indien noodzakelijk geacht door De Salon – een reservering te cancelen.

De huurder dient ervoor te zorgen dat er op elk moment niet meer dan 30 personen tegelijkertijd aanwezig zijn in de ruimte. Indien er meer dan 30 personen aanwezig zijn is de hoofdhuurder hoofdelijk aansprakelijk voor eventuele schade ontstaan door calamiteiten.

Bij gebruik van ruimte dient de huurder aanwezig te zijn, of aan de verhuurder te laten weten wie de hoofdhuurder gaat zijn die dag. Deze persoon houdt toezicht op de ruimte en de daarin aanwezige personen. 

Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.